Оспособљеност за коришћење информационих система у пословању и менаџменту, познатих апликација из области оперативног и стратегијског менаџмента, креирање једноставнијих апликација. Оспосовљеност за коришћење расположивих интернет сервиса.