Циљ предмета је савладавање основних Веб технологија и стицање знања која су потребна за креирање комплексних клијентских Веб страница. Садржај овог предмета обухвата упознавање са основним принципима Интернета и Веба, мета језике за обележавање (SGML и XML), опис садржаја и изгледа Веб страница (језик HTML5 и језик CSS3), језик JavaScript уз преглед актуелних библиотека.