Циљ предмета је продубљивање знања стеченог током основних студија кроз практичан рад и овладавање модерним алатима за развој сложених веб-апликација.