Циљ предмета је оспособљавање студената да самостално креирају универзалне апликације за мобилне уређаје.