Основни циљ предмета је упознавање студената са концептима објектно-оријентисане парадигме, као и оспособљавање студената да самостално пројектују и пишу објектно-оријентисане апликације на програмским језицима C++ и C#.