Циљ предмета је да студентима обезбеди довољан степен знања и разумевања  друштвено-историјских и теоријских услова конституисања социологије као науке, схватања друштвених појава и друштвених група. Студијским програмом предмета преферирају се проблеми предмета опште социологија, како би се на стручној и научној основи, у контексту сналажења у друштву, налазила оптимална решења и доносиле повољне одлуке у пословању. Студенти се уче како да  уз помоћ знања социјалне психологије креирају ефективне стратегије  за доношење управљачких одлука.