Различити текстови, дискусије и пословни случајеви омогућавају студентима да науче пословни енглески језик и да буду припремљени за различите ситуације у којима ће имати прилику да користе енглески језик, како приватно тако и пословно.