Основни циљ предмета јесте упознавање студената са концептима објектно-оријентисане парадигме, као и оспособљавање студената да самостално пројектују и пишу објектно-оријентисане апликације на програмском језику C++.