Предмет Квантитативне методе има за циљ да студенте упозна са методама за оптимизацију у одлучивању  и оспособи их за њихову примену у менаџменту, изучавањем економско математичких моделa који се користе за решавање комплексних пословних проблема када се циљеви пословања могу изразити квантитативно. Математички модели су амењени за подршку у формализацији одлука доносиоцима одлука - менаџерима  чији је задатак да ефикасно и ефективно управљају организационим системом.