Упознавање са новом пословном терминологијом кроз нове пословне ситуације и случајеве.