Путем предавања, студија случајева и вежби, студенти се упознају са теоријским и практичним аспектима маркетинга. По одслушаном програму студенти су оспособљени за укључивање у савремене токове пословања и добијају потребну основу за даљу пословну надградњу или наставак студија.