Знање и разумевање основних концепата и модела електронског пословања, најзначајних система и области примене, технологија за развој решења и система заштите у е-пословању.

Практична знања и вештине о методама, техникама и софтверским алатима за коришћење различитих примера система и апликација за електронско пословање.