Оспособљеност студената за поступање у међународном институционалном оквиру у коме се одвијају пословни односи