По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за практичан и иновативан начини у   успостављању организационе културе и критичку анализу ситуационог приступа у развоју организационог понашања. Студенти су оспособљени за  истраживање и унапређење метода у организационом понашању.