Стицање теоријских и практичних знања знања о менаџменту у медијским организацијама и оспособљавање за њихову  практичну примену у обављању менаџерских послова у медијским организацијама или у сарадњи средњих и малих предузећа са медијским организацијама.