По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за разумевање и  примену у пракси процеса организације и управљања туристичким агенцијама, организаторима путовања, хотелијерским предузећима и туристичким организацијама.