По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за разумевање и    примену у пракси процеса у трговини од идејне замисли до реализације продаје производа или услуге преко: постављања циљева и приоритета, организације рада, управљања временом, ресурсима и променама.