Стицање стручних знања и компетенција које омогућуху менаџеру да у пракси доноси ваљане одлуке и реализује задатке у процесу планирања и постављања, организовања, спровођења и контроле производно- пословног процеса.