Теоријска настава:

  • Дефинисање појмова и предмета организационог понашања
  • Модели организационог понашања
  • Карактеристике личности и перцепција
  • Мотивација
  • Лидерство и партиципација
  • Изградња група и тимова
  • Комуникација и решавање конфликата
  • Управљање организационом културом
  • Савремени аспекти теорије корпоративне безбедности
  • Компоненте корпоративне безбедности


Практична настава:

Вежбе, истраживачки рад, анализа случајева