Основни циљ предмета је упознавање студената са основном економским, техничко-организационим и правним аспектима осигурања, разним видовима животних и неживотних осигурања. Циљ предмета је и да студенти усвоје основна знања која се тичу базичних докумената у осигурању, као и да се детаљније упознају са основним ризицима који су предмет осигурања и базичним елементима управљања ризицима у осигурању, укључујући идентификацију ризика, процену ризика, најважнијим правилима управљања ризицима који су предмет осигурања. Такође циљ предмета је да се студенти упознају са степеном развоја тржишта осигурања у Србији, земљама у транзицији и другим економски развијеним земљама.