Наставни предмет Међународна економија има посебно, значајно место и улогу у укупном образовању студената  економије.  Наставни  предмет  Међународна  економија  има  за  циљ  да  на  модеран  и  свеобухватан  начин  упозна студенте са међународним пословним активностима на светском тржишту.