Изучавањем релевантних рачуноводствених теоријских концепата и примера из праксе, студенти се оспособљавају да боље разумеју положај и улогу финансијског рачуновдства у организацији. Студенти ће савладати књиговодствене билансе, приниципе двојног књиговодства и примена система двојног књиговодства. Циљ предмета је  стицање елементарних знања о рачуноводственом планирању, рачуноводственој анализи и рачуноводственом надзору.