Изучавањем релевантних теоријских концепата ревизорске професије и примера из ревизорске праксе, студенти се оспособљавају да боље разумеју положај и улогу екстерног ревизора у окружењу. Студент ће бити оспособљен да самостално расуђује о основним принципима, поступцима и резултатима ревизије у свакој од основних менаџерских функција и да припрема одговарајуће одлуке на оперативном и тактичком нивоу.