Стицање стручних знања и компетенција које омогућују менаџеру да комплексно решава сложене и међусобно  повезане задатке и да то постане начин његовог деловања у процесу рада са људима, како би их што боље организовао, усмеравао и мотивисао