Овладавање и развој кључних вештина које су неопходне за прецизно дијагностиковање организационих проблема и ефективну примену одлука и планираних промена. Стицање практичних и теоријских знања како би се развила способност примене теоријских концепата, метода истраживања и техничких верштина на различите врсте проблема савременог менаџмента у различитим врстама организација.