По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за схватање, критичку анализу и практичну примену свих аспеката управљања пројектом: постављања циљева, организације рада, примене метода и техника управљања. Студенти су оспособљени за  научно-истраживачки рад у области project managementа.