Студенти по завршетку треба да  овладају следећим практичним знањима и вештинама: 

(1) разумевање значаја стратешког финансијског менаџмента, (2) овладавање принципима и применом временске вредности новца у процесу доношења инвестиционих одлука (3) науче да праве разлику између инвестиционих и осталих финансијских одлука, (4) схватање значаја инвестиционих одлука, (5) препознавање заједничких карактеристике инвестиционих пројеката, (6) разумевање разлике и карактеристика различитих врста инвестиционих пројеката, (7) управљање фазама инвестиционог процеса, (8) науче да процењују новчане токове инвестиционог пројекта, (9) овладавање техникама евалуације инвестиционих пројеката, (10) препознавање предности и недостатака метода евалуације и проблема који се појављују у пракси, (11) сагледавање ризика и метода за управљањем ризиком, (12) употреба техника које се најчешће користе у пракси, (13)  како се инвестиционим одлукама ствара вредност, (14) процена вредности компаније, (15) средства и технике за повећање вредности привредног друштва. Једном речју, по реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за разумевање и  решавање проблема који се појављују у процесу инвестирања, од инвестиционе идеје до реализације инвестиције и стварања вредности кроз процес инвестирања.