Усвајањем сазнања која се односе на анализу комуникационих вештина за менаџере студенти ће бити оспособљени за уочавање и овладавање кључним активностима и специфичним карактеристикама комуницирања у пословном свету. Исто тако, студенти ће бити у стању да критички развијају компетенције за његову практичну примену.