Стицане теориских и практичних знана из комуникациских вештина и оспособлаване менађера за откланане сметнји у комуникацији и за односе са јавношћу.