Студенти ће разумети функционирање организација у здравственом систему , а и њехових подсистема, што ће му омогућити дoбру процену и могућност побољшања квалитета рада. На основу тога ће стећи увид у потребе и могућност примене савремених решења и њиховог континуалног побољшавања.