Упознати студенте са местом и улогом информационих система у спорту, здравству и туризму и са свми њиховим специфичностима. Овладати са појмовним садржајима везаним за развој информационих система у спорту, здравству и туризму, применом савремен ИТ система, веза са осталим информационим системима и продубити сазнанје и вештине у коришћењу апликативног софтвера и интернет сервиса. 

Програм треба да омогући стицање способности за практично пројектовање, коришћење и одржавање информационих система.

Полагањем предмета студент је оспособљен за пројектовање и одржавање мање сложених информационих система.