Путем предавања, студија случајева и практичних вежби, студенти стичу унапређена знања и вештине неопходне за решавање сложених маркетиншких и тржишних проблема. По одслушаном програму студенти су оспособљени за укључивање у савремене токове маркетиншког пословања и добијају потребну основу за даљу научну надградњу и наставак студија.