Изучавање предмета има за циљ да студентима пружи теоријска и примењена знања о квалитету, како би  у менаџерској пракси применили савремен, иновативан, и одговоран начин рада у управљању квалитетом у предузећу, базиран на концепту ТQM модела изврсности, и оспособили се за континуална побољшања квалитета и  иновације, уз примену алата и техника за TQM, самооцењивање изврсности,  и упознавање  запослених о значају процесног модела QMS за унапређење квалитета и остварење резултата према купцима и запосленим. 

По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за управљање квалитетом у предузећу на бази примене процесног модела QMS, уз континуална побољшања квалитета организације и развој производа према потребама купца.