Циљ предмета је разумевање и савладавање основних и напреднијих концепата објектно оријентисаног програмирања кроз програмски језик Јава. Изучавање овог предмета оспособљава за програмирање, тестирање и дебаговање у програмском језику Јава коришћењем интегрисаног програмског окружења. У циљу решавања проблема користе се објекти, класе, наслеђивање, апстрактне класе и интерфејси. Такође се овладава радом са изузецима, енумерисаним типовима, генеричким типовима, читањем у ток и писањем из тока података.