Циљ предмета је разумевање и савладавање основних и напреднијих концепта објектно оријентисаног програмирања кроз програмски језик Јава. Изучавање овог предмета оспособљава за програмирање, тестирање и дебаговање у програмском језику Јава коришћењем интегрисаног програмског окружења. У циљу решавања проблема користе се објекти, класе, наслеђивање, апстрактне класе и интерфејси. Такође се овладава механизмом за обраду изузетака, енумерисаним типовима, аутоматским паковањем и анотацијама.