Основни циљ предмета је да оспособи студенте за анализу и пројектовање информационих система коришћењем савремених приступа и алата.